Vuosikirjapäätökset

24.5.2018
Ympäristölupa – Lupamääräysten tarkistaminen – Toiminnan olennainen muuttaminen – Betonin tuotanto – Tuotantomäärä – Melupäästö – Liikenne
22.5.2018
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Tulkkauskulun korvaaminen – Avustajan ja tulkin välinen yhteys
21.5.2018
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Ilmeisesti väärä lain soveltaminen – Kilpailunrajoitus – Seuraamusmaksu – Seuraamusmaksun kohdistaminen – Yrityskohtainen vastuu – Taloudellisen jatkuvuuden periaate
17.5.2018
Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Myyntisaaminen – Pääomalaina
15.5.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Matkailupalvelujen alue – Ranta-asemakaavan sisältövaatimukset – Rantarakentamisen mitoitus – Vapaan rantaviivan vaatimus – Virkistystarpeiden huomioon ottaminen

Lyhyet ratkaisuselosteet

22.5.2018
Hallintoriita – Toimeksiantosopimus talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä – Talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle maksettavan korvauksen takaisinperintä – Hallintopäätös – Valitusosoitus – Valitus – Valituksen tutkimatta jättäminen – Lain ja asetuksen säännösten ristiriita

Muita päätöksiä

24.5.2018
Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Soini)

Tiedotteet

Sivun alkuun |