Vuosikirjapäätökset

16.7.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Suojelumääräyksen kohtuullisuus – Alueellinen suojelumerkintä – Ympäristön säilyttäminen – Rakennuksen purkamiskielto – Kaavamääräysten tulkinta
12.7.2018
Hyödyllisyysmallioikeus – Järjestelmä verkkokalvon hoitamiseksi laserilla – Suojavaatimuksen muuttaminen – Hoitomenetelmä – Uutuus – Tekninen ero – Selvä ero – Suullinen käsittely – Suullisen käsittelyn toimittaminen markkinaoikeudessa
12.7.2018
Lääkevalmiste – Rinnakkaisvalmiste – Viitehintaryhmä – Viitehintaryhmän muodostaminen – Viitehintaryhmään sisällyttäminen – Hintailmoitus – Kauppaantuloilmoitus – Kaupan olo – Selvittämisvelvollisuus – Valituksen tutkiminen – Päätöksen tiedoksianto – Yleistiedoksianto – Tiedoksianto verkossa – Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
12.7.2018
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Ristiriitaiset tiedot – Syntymäaika – Oikeuslääketieteellinen tutkimus iän selvittämiseksi
12.7.2018
Lääkevalmisteen korvattavuus – Peruskorvattavuus – Erityiskorvattavuus – Korvattavuuden rajoittaminen – Kohtuullinen tukkuhinta – Kuuleminen – Saman sairauden hoidossa käytettävä vastaava valmiste – Diabeteslääke – Glargininsuliini – Biosimilaarivalmiste – Luottamuksensuoja – Tasapuolinen kohtelu – Päätöksen perusteleminen

Lyhyet ratkaisuselosteet

5.7.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Merkittävä peruste uskoa ulkomaalaisen joutuvan todelliseen vaaraan kärsiä vakavaa haittaa – Aseellinen selkkaus – Vakava ja henkilökohtainen vaara – Somalia – Galgaduud

Muita päätöksiä

19.7.2018
Lainvoimaisen päätöksen purkamista koskeva asia (Porvoo)

Tiedotteet

Sivun alkuun |