Vuosikirjapäätökset

20.3.2018
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Läheisverkoston kartoittaminen – Kasvuolosuhteet – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huollosta ja asumisesta päättäminen tai sopiminen – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen väliaikaisesti vanhempansa tai muun huoltajansa luokse – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse
15.3.2018
Kemikaaliturvallisuus – Ympäristönsuojelu – Polttonesteiden jakeluasema – Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi – Ilmoitusmenettely – Ehto – Pelastusviranomainen – Toimivalta – Standardi SFS 3352 – Pohjavesialue
13.3.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Vakuutusyhtiön maksama eläke
13.3.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Palkka – Työnantajan suorittamat eläkevakuutusmaksut – Kollektiivinen lisäeläkevakuutus – Työntekijän irtisanominen
9.3.2018
Ennakkoperintä – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Ryhmäeläkevakuutus – Kollektiivinen lisäeläketurva – Osakeyhtiön osakas – Vakuutusmaksun määrä

Lyhyet ratkaisuselosteet

14.3.2018
Julkinen hankinta – Asiavaltuus – Yritysten yhteenliittymä (konsortio) – Yhteenliitymän tekemä tarjous – Vain joidenkin yhteenliittymän jäsenten tekemä valitus – Valituksen tutkiminen

Muita päätöksiä

20.3.2018
Valtionavustuksen takaisinperintää koskeva valitus
20.3.2018
Asemakaavaa koskeva valitus (Jomala; ks. myös Ahvenanmaan hallintotuomioistuin 26.4.2016 nro 20/2017, Finlex), päätös on ruotsinkielinen

Tiedotteet

Sivun alkuun |