Vuosikirjapäätökset

15.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Ilmeisen perusteeton hakemus – Suullinen käsittely
15.6.2018
Lastensuojelun jälkihuolto – Terveydenhoitokulujen korvaaminen – Valitus vai hallintoriita – Korvausvastuussa oleva kunta
14.6.2018
Ampuma-ase – Aseluvan myöntäminen – Hyväksyttävä käyttötarkoitus – Tyhjentävä luettelo – Työperuste – Välttämättömyysedellytys – Virka-asetta vastaava ase – Rajavartija
11.6.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus – Soveltamisala – Muussa kuin kansalaisuusvaltiossa koetut oikeudenloukkaukset – Palautuskielto
7.6.2018
Arpajaiset – Rahapeli – Markkinoinnin kieltäminen – Sosiaalinen media – Internetmainonta – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Sananvapaus – Rahapeliyhtiön tunnus

Lyhyet ratkaisuselosteet

15.6.2018
Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Ehdollinen rajoitus – Rangaistuksen luonteinen rajoitus – Tarkoitussidonnaisuuden periaate – Toimivallan ylittäminen
15.6.2018
Eläinsuojelu – Kiireelliset toimenpiteet – Kykenemättömyys hoitaa eläintä
15.6.2018
Lastensuojelu – Huostaanotettu ja sijaishuoltoon sijoitettu lapsi – Terveydenhoitokulujen korvaaminen – Valitus vai hallintoriita – Korvausvastuussa oleva kunta

Muita päätöksiä

15.6.2018
Koulun lakkauttamispäätöstä koskeva valitus (Jyväskylä)

Tiedotteet

Sivun alkuun |