Vuosikirjapäätökset

16.4.2018
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen osa – Osake – Eri laji – Oikeus varojenjakoon
13.4.2018
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely – Todistelu – Vapaa todistusteoria – Selvityksen arviointi
13.4.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Rakennuksen laajentaminen – Luvan myöntämisen edellytykset – Toimenpidelupa – Ilmeisen väärä lain soveltaminen – Luottamuksensuoja – Luvaton rakentaminen
12.4.2018
Valitusoikeus – Kalastus – Poikkeuslupa kalastaa jokisuualueella – Kalastuslaki – Hallintolainkäyttölaki – Århusin yleissopimus – Vapaa-ajan kalastajien yhdistys
12.4.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Hailuoto – Vaikutukset Natura 2000 -alueille – Selvitysten riittävyys – Ympäristövaikutusten arviointi – Natura-arviointi – Ympäristöministeriön lausunto – Jääeroosio – Lieventämistoimenpiteet – Muut päätöksentekomenettelyt

Lyhyet ratkaisuselosteet

19.4.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Veron peruste – Vastike – Veron laskentatapa – Maksuunpano – Myyjän mahdollisuus periä arvonlisävero ostajalta kansallisen oikeuden mukaan

Muita päätöksiä

19.4.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkopäätöstä koskeva valitus (Hollola)

Tiedotteet

Sivun alkuun |