Vuosikirjapäätökset

20.8.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutus­palvelu – Hierontaoppilaitoksen opiskelijoiden suorittamat hierontapalvelut koulutuksen yhteydessä
17.8.2018
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu
17.8.2018
Peitelty osinko – Veroton yhteisöhankinta – Osakeyhtiön arvonlisäverotunnisteen käyttäminen – Arvonlisäveron suorittamisesta välttyminen
17.8.2018
Tietosuoja – Henkilötieto – Hakupalvelu – Henkilön nimellä tehtävä haku – Tarpeeton henkilötieto – Terveydentilaa koskeva tieto – Henkirikos – Oikeus tulla unohdetuksi – Rekisterinpitäjä – Hakutulosten poistaminen – Yksityiselämän suoja – Sananvapaus – Intressipunninta
16.8.2018
Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen tuomioistuin – Korkein hallinto-oikeus – Oikeusastejärjestys – Valituslupajärjestelmä

Lyhyet ratkaisuselosteet

27.7.2018
Ympäristönsuojelu – Hallintopakko – Ympäristöluvan tarve – Tuulivoimala – Kohtuuton rasitus –­ Melu – Välke – Yksittäinen määräys ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi

Muita päätöksiä

8.8.2018
Julkinen hankinta (suunnittelukilpailu, Tampere)

Tiedotteet

Sivun alkuun |