Etusivu » Näin asioit KHO:ssa

Näin asioit KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin, joka ratkaisee sille lain mukaan kuuluvat valitukset ja muutoksenhakuasiat viranomaisten tekemistä hallintopäätöksistä.

Useimmiten hallinnossa tehtyyn muutoksenhakukelpoiseen päätökseen haetaan ensin muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta, markkinaoikeudelta tai muutoksenhaku- tai oikaisulautakunnalta.

Asiointiohje on yleisluonteinen ja monin osin yksinkertaistettu. Käytännössä muutoksenhaku voi poiketa siitä erityislakien vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus ei anna yleistä oikeudellista neuvontaa.

Asiointikieli

Asiakirjoja voidaan toimittaa KHO:lle suomeksi tai ruotsiksi sekä myös pohjois-, inarin- ja kolttasaamen kielellä, sen mukaan kuin siitä säädetään saamen kielilaissa (1086/2003).

KHO on harkintansa mukaan ottanut vastaan myös englanninkielisiä asiakirjoja, lähinnä ulkomaalaisasioissa.

KHO antaa päätöksensä suomeksi tai ruotsiksi sekä saamen kielilain 13 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa pyynnöstä pohjois-, inarin- tai kolttasaamen kielellä.

Käännös päätöksestä toiselle kotimaiselle kielelle annetaan pyynnöstä asianosaiselle siltä osin kuin asia koskee hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan.

 
Julkaistu 21.9.2016