Etusivu » Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Suomessa tuomiovalta kuuluu perustuslain mukaan riippumattomille tuomioistuimille. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.

Korkein hallinto-oikeus voi antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä lainsäädäntöasioissa. Se valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Tavoitteena on varmistaa, että hallintotuomioistuinjärjestelmä toimii kokonaisuutena ja tehokkaasti.

Korkeinta hallinto-oikeutta johtaa presidentti oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuori. Ratkaisuja tekeviä korkeimman hallinto-oikeuden jäseniä eli oikeusneuvoksia on 21, esittelijöitä noin 40.

Korkein hallinto-oikeus sijaitsee Helsingin Kaartinkaupungissa.

Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys

Hallintolainkäyttölaki

 
Julkaistu 3.1.2017