Suomeksi - På svenska - In English - Other languages

Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Etusivu » Korkein hallinto-oikeus » Ulkomaalaisasioita koskevia toimintaohjeita

Ulkomaalaisasioita koskevia toimintaohjeita

Muutoksenhakukirjelmä ja sen liitteet

 • Noudata muutoksenhakukirjelmän toimittamisessa aina tarkasti valitusosoituksessa olevia ohjeita
 • Toimita mahdolliset liitteet aina samaan aikaan muutoksenhakukirjelmän kanssa
 • Muutoksenhakukirjelmä ja sen liitteet tarvitsee toimittaa vain yhden kerran
 • Ilmoita prosessiosoitteena aina sähköpostiosoite, mikäli mahdollista, ja muut yhteystiedot mah­dollisimman kattavasti
 • Mikäli muutoksenhakukirjelmästä puuttuu olennaisia liitteitä, korkein hallinto-oikeus voi lähettää niitä koskevan täydennyspyynnön – täydennyksen toimittamiselle asetetaan aina lyhyt määräaika

Oikeusapu

 • Toimita mahdollinen avustajan palkkiota koskeva lasku Romeo-järjestelmään aina samaan aikaan muutoksenhakukirjelmän kanssa
 • Mikäli laskua tai muuta oikeusapuun liittyvää selvitystä ei ole toimitettu muutoksenhakukirjelmän kanssa, sitä tiedustellaan avustajalta pääsääntöisesti enintään yhden kerran puhelimitse, sähkö­postitse tai muulla sopivalla tavalla
 • Aikaa puuttuvan asiakirjan toimittamiselle annetaan enintään yksi työpäivä
 • Mikäli asiakirjaa ei ole määräajassa toimitettu, avustajan palkkio voidaan jättää määräämät­tä
 • Mikäli laskuun sisältyy jo syntyneitä kuluja, toimita niitä koskeva selvitys (esimerkiksi tulkki­lasku) yhdessä laskun kanssa
 • Mikäli oikeusapu on myönnetty omavastuuosuudella, tee merkintä päämiehen hyväksynnästä Romeo-järjestelmään, toimita hänen lausumansa laskusta yhdessä laskun kanssa tai maininta, jol­lei avustaja vaadi päämiehen velvoittamista maksamaan omavastuuta
 • Mikäli asiassa pyydetään avustajan vaihtamista, toimita edellisen avustajan suostumus vaihtoon yhdessä pyynnön kanssa
 • Avustajan vaihtamista koskeva pyyntö on perusteltava

Yleistä menettelystä

 • Menettely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista
 • Lisäselvitystä ei voi antaa kirjaamon asiakaspalvelussa suullisesti tai puhelimitse
 • Muutoksenhakija ei voi tulla henkilökohtaisesti tapaamaan asiansa esittelijää tai tuomareita
 • Ilmoita korkeimmalle hallinto-oikeudelle aina viivytyksettä, mikäli muutoksenhakijan olosuh­teissa tapahtuu asian käsittelyyn vaikuttavia muutoksia
 • Jos valittaminen edellyttää valituslupaa, korkein hallinto-oikeus ratkaisee yleensä valitusluvan myöntämisen ja pääasian samalla päätöksellä
 • Korkeimman hallinto-oikeuden internetsivuilla on saatavissa tilastotietoa ratkaistujen asioiden keskimääräisestä käsittelyajasta
 • Kaikki asiat pyritään ratkaisemaan joutuisasti
 • Käsittelyaikataulun toistuva tiedusteleminen ei nopeuta asian käsittelyä
Ulkomaalaisasioita koskevia toimintaohjeita (pdf, 0.05 Mt)
 
Julkaistu 29.6.2016
Sivun alkuun |