Kor­kein hal­lin­to-oi­keus

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on ylin hal­lin­to­tuo­miois­tuin
Lue kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den teh­tä­vis­tä

Käyn­tio­soit­teem­me on muut­tu­nut

Toimimme väistötiloissa osoitteessa Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki.
Kat­so pos­tio­soi­te ja muut yh­teys­tie­dot

Näin asioit KHO:ssa

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus rat­kai­see vi­ran­omais­ten hal­lin­to­pää­tök­sis­tä teh­dyt muu­tok­sen­ha­ku­asiat

Lue KHO:ssa kä­si­tel­tä­vis­tä asiois­ta