Korkein hallinto-oikeus

Suomessa tuomiovalta kuuluu perustuslain mukaan riippumattomille tuomioistuimille. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.

Julkaistu 8.6.2020