Våden som symbol för rättskipning. På vågens ena sida små bruna pärlor och på den ansra större vita pärlor.

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len är högs­ta in­stans bland de all­män­na för­valt­nings­dom­sto­lar­na
Läs om högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lens upp­gif­ter

Att ut­rät­ta ären­den hos HFD

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len av­gör ären­den där änd­ring söks i myn­dig­he­ters för­valt­nings­be­slut
Läs mer om ären­de­na i HFD

ACA-Eu­ro­pe ord­fö­ran­de­pe­ri­od

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len in­ne­har sty­rel­se­ord­fö­ran­de­ska­pet för ACA-Eu­ro­pe, för­e­ning­en för Eu­ro­pas högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lar från 2023 till 2025.
Läs mer om Finlands ordförandeperiod 2023–2025