Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

24.2.2017
Kommunalbesvär – Kommunstyrelsens besvär med anledning av beslut som meddelats efter rättelseyrkande – Stadsstyrelsens besvärsrätt
24.2.2017
Deponering av betalning – Besvärsrätt – Hörande – Förutsättningar för deponering av betalning – Regionförvaltningsverk
20.2.2017
Nyttighetsmodellrätt – Uppfinningshöjd – Problem/lösningsmetoden – Tydlig skillnad – Teknikens ståndpunkt – Fackman på området – Upptäckt som uppvisar uppfinningshöjd – Allmän kunskap – Fönsterkonstruktion
16.2.2017
Mervärdesskatt – Skattefrihet för internationell handel – Försäljning av bränsle för utrustning av ett fartyg i yrkesmässig internationell trafik – Försäljning till återförsäljare – Avhämtning med tankbil – Leverans genom rörledning
15.2.2017
Miljöskyddslag – Miljötillstånd – Tillståndsvillkor – Säkerhet – Gruvdrift – Utvinningsavfall – Eftervård – Mervärdesskatt

Korta referat

21.2.2017
Utlänningsärende – Rättshjälp – Arvode enligt ärende – Framställande av yrkande – Komplettering av besvär – Dispositionsprincipen

Andra beslut

12.1.2017
Besvär som gäller offentlig upphandling (Ålands landskapsregering)